หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา  :  สมัครสมาชิก  :  ติดต่อเรา  :  บริจาค และ สั่งซื้อหนังสือเรื่อง"For You....คุณแม่คนเก่ง
บทความที่ควรอ่าน: อ้างอิง
อ้างอิง
Views: 11694

หนังสืออ้างอิง 

 • สร้างสมาธิให้ลูกคุณ โดย ศ.พ.ญ. อุมาพร ตรังคสมบัติ
 • เทคนิคการช่วยลูกที่มีปัญหาการเรียน 
  โดย  ศ.พ.ญ. อุมาพร  ตรังคสมบัติ

  โรคสมาธิสั้น 
 • โดย  ศ.พ.ญ. นงพงา  ลิ้มสุวรรณ

 • คู่มือสำหรับพ่อแม่ ตอน เด็กสมาธิสั้น 
  โดย  พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

 • ถ้าเด็กขาดสมาธิจะทำอย่างไร โดย  สยุมพร  เค ไพบูลย์

 • ทำเนียบสถานศึกษา  หน่วยงาน  บุคลากร  และเครือข่ายที่ให้บริการแก่คนพิการ  โดยคณะทำงานจัดทำทำเนียบ  สถานศึกษา  หน่วยงานบุคลากร  และเครือข่ายที่ให้บริการแก่คนพิการ

 

 •  Managing Attention and Learning Disorders in Teenagers and Adolescents By Sam Goldstein

 

 • Attention  Deficit / Hyperactivity Disorders 
  by  Russel  A  Barkley  & Kevin  A  Murphy 

 • มารู้จักและช่วยเด็กสมาธิสั้นกันเถอะ
  โดย รศ.นพ.ชาญวิทย์  พรนภดล

 • สมาธิสั้นหายได้ไม่ยาก โดย นภัทร พุกกะณสุต
 • พลิกมุมมองใหม่ เลี้ยงลูกสมาธิสั้นให้ได้ดี โดย อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์

ADHD   Websites  Links (ต่างประเทศ)  
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา  บริจาค และ สั่งซื้อหนังสือเรื่อง"For You....คุณแม่คนเก่ง
Copyright©2024 adhdthai.com
Powered by SMEweb