ลูกชอบโกหก

วันนี้ ADHDTHAI ขอนำเสนออีกหนึ่งข้อมูลที่เป็นประโยขน์แน่นอนกับ พ่อ-แม่ ยุคใหม่ อย่าง คำแนะนำที่จะข่วยสอนให้ ลูกชอบโกหก กลายเป็นเด็กที่พูดแต่ความจริง และมีมุมมองต่อการโกหกที่ต่างออกไป

เนื้อหาในบทความวันนี้ จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง และวิธีเปลี่ยนลูกชอบโกหกให้ไม่โกหกอีกจะทำอย่างไร ลองมาติดตามชมกัน จากข้อมูลต่อไปนี้

เด็กพูดโกหกเพราะเหตุใด?

เด็กพูดโกหกเพราะเหตุใด

ต้องอธิบายก่อนว่าปัญหา ลูกชอบโกหก มักเกิดจากความกลัว เช่น กลัวว่าพ่อแม่จะไม่พอใจ กลัวถูกดุด่า หรือกลัวถูกลงโทษ เด็กจึงเลือกที่จะพูดเพื่อทำให้พ่อแม่และคนรอบข้างสบายใจ แทนที่จะพูดความจริง นอกจากนี้ในช่วงอายุ 2-6 ขวบ

เด็กอาจยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างความจริงและความเท็จได้ชัดเจน รวมทั้งอาจมีปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล หรือสมาธิสั้น ซึ่งส่งผลให้พูดโกหกออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

พ่อแม่มีบทบาทสำคัญอย่างไร?

พ่อแม่มีบทบาทสำคัญอย่างไร

พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีและมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของเด็ก และเป็นที่มาของปัญหา ลูกชอบโกหก หากพ่อแม่ไม่โกหกและสอนให้เด็กรู้จักการพูดความจริง เด็กก็จะเรียนรู้และรับรู้ว่าการพูดความจริงเป็นสิ่งที่ดี

ในขณะเดียวกัน เมื่อเด็กทำผิดหรือพูดโกหก พ่อแม่ควรรับฟังและชื่นชมเมื่อเด็กยอมรับความผิดและพูดความจริง แทนที่จะตำหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรง เพื่อให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจที่จะพูดความจริง

แนวทางปลูกฝังการพูดความจริงให้เด็ก

แนวทางปลูกฝังการพูดความจริงให้เด็ก

  1. ปลี่ยนวิธีการพูดจากการตำหนิเป็นการให้ข้อมูลและวางแผนแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกกลัวที่จะพูดความจริง
  2. ชมเชยและให้รางวัลเมื่อเด็กพูดความจริง เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีและให้เด็กรู้ว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ดีและได้รับการยกย่อง
  3. เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการไม่โกหกให้เด็กเห็น เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมที่ถูกต้อง
  4. สังเกตอาการผิดปกติของเด็ก เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล หรือสมาธิสั้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการพูดโกหก และควรพาไปพบแพทย์เพื่อวางแผนการดูแลต่อไป

สรุป

การปลูกฝังให้เด็กพูดความจริงเป็นเรื่องสำคัญ แต่ต้องอาศัยความเข้าใจและความอดทนของพ่อแม่ในการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นคนซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการสังเกตอาการผิดปกติทางจิตใจของเด็กด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างเหมาะสม

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *