หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา  :  สมัครสมาชิก  :  ติดต่อเรา  :  บริจาค และ สั่งซื้อหนังสือเรื่อง"For You....คุณแม่คนเก่ง
บทความที่ควรอ่าน: ปัจจัยที่ทำให้ดีขึ้น
ปัจจัยที่ทำให้ดีขึ้น
Views: 36588

ปัจจัยที่ทำให้ดีขึ้น

        เด็กสมาธิสั้นที่พัฒนาไปได้ดี  มักมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายอย่างดังต่อไปนี้

  • มีระดับสติปัญญาดี

  • ไม่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ (Learning disabilities) แทรกซ้อนหรือมี  แต่ไม่รุนแรง

  • ไม่มีปัญหาทางอารมณ์อื่น ๆ ร่วมด้วย  เช่น  อาการซึมเศร้า  หรือ  อาการวิตกกังวล  หรือ  อาการอารมณ์แปรปรวน เป็นต้น

  • ครอบครัวมีความเข้าใจและคอยประคับประคองช่วยเหลือ  คำนึงถึงความสุขและความภาคภูมิใจของเด็ก  พร้อมทั้งให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจนเด็กรู้สึกได้

  • พ่อแม่เลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธี  มีการควบคุมอารมณ์ตนเองตามหลัก  ทาน ศีล  ภาวนา  ซึ่งจะต้องปฏิบัติทุกวัน  เพื่อไม่ให้ตนเองเครียดและฝึกระเบียบวินัยอย่างเหมาะสม  ยืดยุ่น  ตามสถานการณ์ ไม่กดดันและไม่ใช้ความรุนแรง  ทั้งการตีและการดุว่าอย่างรุนแรง


        ถ้าเด็กมีระดับสติปัญญาดี  การพยากรณ์อาการสมาธิสั้นมักจะดี  เพราะเด็กสามารถหาวิธีทดแทนความบกพร่องในด้านการเรียนได้   ยิ่งถ้าเด็กมีจุดเด่น เช่น  เป็นบุคคลที่มีความสามารถในด้านกีฬา  ดนตรี  หรือมีบุคลิก  รูปร่างหน้าตาดีกว่าเด็กทั่วไป ความรู้สึกรักและนับถือตนเอง จะดีกว่าเด็กที่ปราศจากจุดเด่นดังกล่าว  หากพ่อแม่ให้การช่วยเหลือประคับประคองทางด้านจิตใจ  ฝึกระเบียบวินัยอย่างสม่ำเสมอ  ความรู้สึกนี้ของเด็กจะยิ่ง  มั่นคงและเป็นสุข  กลายเป็นสิ่งเกื้อหนุนให้  เด็กก้าวไปสู่ความสำเร็จ ในอนาคตได้

         ไม่มีใครหรือคุณหมอคนใดที่จะทำให้ลูกของคุณดีขึันได้  นอกจากตัวคุณเอง

          จำให้แม่นว่า "คุณแม่/คุณพ่อ" ทำให้ลูกดีขึ้นหรือหายได้ไม่ยาก

        ถ้าอยากรู้วิธีการช่วยเหลือที่สามารถนำไปปฏืบัตืได้  คุณควรติดต่อนัดหมายเพื่อปรึกษากับผู้มีประสบการณ์  ที่พร้อมช่วยเหลือคุณและไม่มีค่าใช้จ่าย  ณ สำนักงานของเรา โทร. 02-932-8439 ตั้งแต่ จันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00 – 16.00 น.

***********

 

  
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา  บริจาค และ สั่งซื้อหนังสือเรื่อง"For You....คุณแม่คนเก่ง
Copyright©2024 adhdthai.com
Powered by SMEweb