หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา  :  สมัครสมาชิก  :  ติดต่อเรา  :  บริจาค และ สั่งซื้อหนังสือเรื่อง"For You....คุณแม่คนเก่ง
บทความที่ควรอ่าน: สถานกิจกรรมบำบัด
สถานกิจกรรมบำบัด
Views: 38762

สถานที่ทำกิจกรรมบำบัดและปรับพฤติกรรม

สถาบันแสงสว่าง(อาการมาก)   
Tel. (02) 9815362-3
      (02) 3815362-3

 
ประภาคารปัญญา (เด็กเล็ก)
Tel. (02) 448-6510
      (02) 887-6561

 
ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร (เด็กโต)
Tel. (02) 5839994-5

 
ศูนย์อาชีพออทิสติกไทย (เด็กโต)
Tel. (02) 411-2899
      (02) 418-3399

 
บ้านอุ่นรัก (พัฒนาและปรับพฤติกรรม)
Te. (02) 919-9321
      (02) 919-9910

 
บ้านอุ่นรักสาขาธนบุรี (พัฒนาและปรับพฤติกรรม)
Tel. (02) 880-9110
      (02) 803-1715

 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิทักษา (วัดใหม่ยายมอญ)
Tel. (02) 866-1370
      (02) 8661291-3
      (02) 866-1293

 
บ้านพัฒนาการครูอ้อ (พัฒนาและปรับพฤติกรรม)
Tel. (02) 934-3438
      (02) 953-0377
      (02) 934 2259
      081-845-5414

 
บ้านแก้วตา (พัฒนาและปรับพฤติกรรม)
Tel. (02) 412-1060
      (02) 411-4052

 
Special Child Center (กิจกรรมและพฤติกรรมบำบัด) กรุงเทพฯ
Tel. (02) 3219170-1

 
Special Child Center (กิจกรรมและพฤติกรรมบำบัด) เชียงใหม่
Tel. (053) 894260-7 ต่อ 5501

 
ศูนย์การศึกษาอารยะรามคำแหง (สอนพิเศษเด็กแอลดีและสมาธิสั้น)
Tel. (02) 300-6068
      (02) 300-6086

 
แฮปปี้เพลส
(กิจกรรมบำบัด  ปรับพฤติกรรมและ ฝึกพูด  ออกกำลังกาย เช่นว่ายน้ำ  วิ่ง ฯลฯ)
Tel. 081-990-5063

 
รักษ์เรียนเวชกรรมคลินิห (จิตแพทย์  นักจิตวิทยาและสอนเสริม)
Tel. (02) 921-6921
089-529-7744

 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
Tel. (02) 4410601-3

 
สถาบัน Paidi พัฒนาทักษะหลายด้านของเด็ก Tel. 02-9956201 

Edu-Train (สอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเด็กแอลดี)
Tel. (02) 650-2332 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา  บริจาค และ สั่งซื้อหนังสือเรื่อง"For You....คุณแม่คนเก่ง
Copyright©2024 adhdthai.com
Powered by SMEweb